Віртуальні користувачі у Pure FTPd

Оригінал тексту – офіційна документація Pure-FTPd (англ.)

Хто такі віртуальні користувачі

Починаючи від версії 0.99.2 Pure FTPd підтримує віртуальних користувачів.

Віртуальні користувачі це простий механізм зберігання переліку користувачів, разом з їх паролями, іменами, ідентифікаторами, домашніми директоріями і іншими даними. Це так як /etc/passwd, тільки не /etc/passwd. Це окремий файл, виключно для FTP. Тобто, ви зможете створити користувачів для FTP, не залежно від системних користувачів.

Також, за віртуальним користувачем може бути закріплена індивідуальна квота, пропускна здатність, незалежна коренева директорія, що не можливо при роботі Pure FTPd з системними користувачами.

Тисячі віртуальних користувачів можуть працювати від імені одного системного, але незалежно один від одного, якщо їх домашні директорії будуть ізольовані.

Тому, перед тим як почати використовувати віртуальних користувачів, гарно було б завести під цю задачу окремого системного користувача. Звісно, ви можете використовувати вже існуючого користувача (на приклад nobody. Тільки не root!), але краще завести окремого.

Отож, створимо групу ftpgroup і користувача ftpuser у ній.
У переважній більшості Unix-like систем це робиться так

groupadd ftpgroup
useradd -g ftpgroup -d /dev/null -s /etc ftpuser

Від цього моменту усе керування Pure FTPd можна здійснювати командою pure-pw, або можна правити конфігураційні файли вручну, якщо ви вважаєте що так зручніше.
Продовжувати читання “Віртуальні користувачі у Pure FTPd”

Віртуальні користувачі у Pure FTPd